Biotop

Biotop to określone środowisko naturalne, w którym żyje określona grupa organizmów. Charakteryzuje się specyficznymi warunkami abiotycznymi, jak temperatura czy wilgotność, i biotycznymi, takimi jak dostępność pożywienia i obecność innych gatunków.

Poprzednia definicja Biocenoza
Następna definicja Biogeografia