Fauna

Fauna to ogół gatunków zwierząt występujących na danym obszarze geograficznym lub w określonym środowisku. Termin ten odnosi się do różnorodności zwierzęcej regionu, kraju, kontynentu czy specyficznego ekosystemu, jak las, pustynia czy ocean.

Poprzednia definicja Fenotyp
Następna definicja Fitogeografia