Insektowory

Insektowory to zwierzęta, które głównie odżywiają się owadami. Grupa ta obejmuje różne gatunki należące do różnych klas zwierząt, w tym niektóre ptaki, ssaki (jak jeże czy nietoperze) i płazy. Insektowory odgrywają ważną rolę w ekosystemach jako kontrolerzy populacji owadów.

Poprzednia definicja Ichtiofauna
Następna definicja Jajorodność