Instynkt

Instynkt to wrodzona, genetycznie zaprogramowana tendencja do określonego zachowania, występująca u zwierząt. Instynkty są kluczowe dla przetrwania i reprodukcji, obejmując takie zachowania jak szukanie pożywienia, obrona terytorium, kopulacja czy opieka nad potomstwem.

Poprzednia definicja Habitat
Następna definicja Ichtiofauna