Klasyfikacja biologiczna

Klasyfikacja biologiczna to proces grupowania organizmów na podstawie ich podobieństw genetycznych i morfologicznych. System ten obejmuje różne poziomy taksonomiczne, począwszy od królestwa, aż do gatunku. Klasyfikacja biologiczna ma na celu uporządkowanie różnorodności życia na Ziemi i umożliwienie identyfikacji, nazewnictwa i zrozumienia różnych gatunków oraz ich pokrewieństwa ewolucyjnego.

Poprzednia definicja Jajorodność
Następna definicja Lokomocja