Selekcja

Selekcja to proces w ewolucji, w wyniku którego pewne cechy lub geny stają się bardziej lub mniej powszechne w populacji na przestrzeni pokoleń. Może to obejmować dobór naturalny, gdzie organizmy o pewnych cechach przystosowanych do środowiska mają większe szanse na przeżycie i reprodukcję, co prowadzi do przekazywania tych cech potomstwu. Selekcja może także wynikać z czynników takich jak preferencje płciowe (selekcja płciowa) lub przypadkowe zmiany genotypów (dryf genetyczny). Selekcja jest jednym z głównych mechanizmów kształtujących różnorodność życia na Ziemi.

Poprzednia definicja Reprodukcja
Następna definicja Symbioza