Taksonomia

Taksonomia to nauka zajmująca się klasyfikacją organizmów na podstawie ich podobieństw i pokrewieństwa ewolucyjnego. Tworzy hierarchiczny system nazwany taksonomicznym, który obejmuje różne poziomy taksonomiczne, takie jak królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj i gatunek. Taksonomia pomaga uporządkować różnorodność życia na Ziemi i umożliwia identyfikację, opisanie i nazwanie nowych gatunków.

Poprzednia definicja Symbioza
Następna definicja Trofika