Ubóstwo gatunkowe

Ubóstwo gatunkowe to sytuacja, w której w danym obszarze lub ekosystemie występuje niewielka różnorodność gatunków. Oznacza to, że liczba różnych gatunków organizmów jest ograniczona, co może wynikać z różnych czynników, takich jak niesprzyjające warunki środowiskowe, zmiany klimatyczne, wprowadzenie gatunków obcych, zanieczyszczenie środowiska lub degradacja siedlisk. Ubóstwo gatunkowe może prowadzić do zmniejszenia stabilności ekosystemu oraz utraty bioróżnorodności, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemu i zdolność do dostarczania usług ekosystemowych.

Poprzednia definicja Trofika
Następna definicja Układ odpornościowy