Wymarcie

Wymarcie to proces, w wyniku którego gatunek organizmu przestaje istnieć na Ziemi. Może to być wynikiem naturalnych procesów ewolucyjnych, drapieżnictwa, zmiany środowiska, konkurencji z innymi gatunkami lub działalności człowieka, takiej jak niszczenie siedlisk, nadmierne polowanie czy wprowadzanie gatunków obcych. Wymieranie jest naturalną częścią ewolucji życia na Ziemi, ale obecnie obserwujemy wyjątkowo wysoką tempo wymierania, częściowo spowodowane działalnością człowieka, co jest poważnym problemem dla bioróżnorodności i ekosystemów.

Poprzednia definicja Układ odpornościowy
Następna definicja Zachowania terytorialne