Zróżnicowanie genetyczne

Zróżnicowanie genetyczne odnosi się do różnorodności genów i ich wariantów w populacji danego gatunku. Jest to wynik mutacji, rekombinacji genetycznej i dziedziczenia genów od poprzednich pokoleń. Zróżnicowanie genetyczne ma kluczowe znaczenie dla przetrwania gatunku, umożliwiając adaptację do zmieniającego się środowiska oraz zapewniając różnorodność genetyczną, która może być korzystna w przypadku presji selekcyjnej lub zmiany warunków środowiskowych. Niskie zróżnicowanie genetyczne może zwiększać podatność na choroby i inne zagrożenia.

Poprzednia definicja Zoogeografia