Dobór naturalny

Dobór naturalny to podstawowy mechanizm ewolucji, opisany przez Charlesa Darwina. Polega na przetrwaniu i rozrodzie osobników najlepiej przystosowanych do środowiska, co prowadzi do zmian w cechach populacji na przestrzeni pokoleń.

Poprzednia definicja Czynniki abiotyczne
Następna definicja DNA