DNA

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to cząsteczka przenosząca informacje genetyczne w komórkach wszystkich żywych organizmów. Składa się z dwóch spiralnie zwiniętych łańcuchów, utworzonych z nukleotydów, które kodują instrukcje rozwoju, funkcjonowania i reprodukcji.

Poprzednia definicja Dobór naturalny
Następna definicja Drzewo filogenetyczne