Drzewo filogenetyczne

Drzewo filogenetyczne to graficzne przedstawienie relacji pokrewieństwa między różnymi gatunkami lub grupami organizmów. Ukazuje, jak te grupy rozgałęziają się od wspólnego przodka, pokazując ich historię ewolucyjną i związki.

Poprzednia definicja DNA
Następna definicja Ekosystem