Nisza ekologiczna

Nisza ekologiczna to specyficzna rola lub pozycja danego gatunku w ekosystemie, która obejmuje jego wymagania dotyczące pożywienia, siedliska, zachowań i interakcji z innymi organizmami. Każdy gatunek ma swoją unikalną niszę ekologiczną, która określa, jakie funkcje pełni w ekosystemie i jak wpływa na inne organizmy oraz na środowisko. Koncept niszy ekologicznej jest kluczowy dla zrozumienia struktury i funkcjonowania ekosystemów oraz konkurencji między gatunkami.

Poprzednia definicja Mimikra
Następna definicja Ornitologia