Ornitologia

Ornitologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem ptaków. Ornitolodzy badają różnorodność gatunków ptaków, ich ekologię, zachowania, rozmieszczenie geograficzne, migracje oraz fizjologię. Ta gałąź biologii pozwala na lepsze zrozumienie ptasiego świata, w tym ich roli w ekosystemach, ewolucji i ochrony zagrożonych gatunków. Ornitolodzy często prowadzą badania terenowe, obserwacje oraz analizy danych dotyczących ptaków.

Poprzednia definicja Nisza ekologiczna
Następna definicja Populacja