Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna, zwana biodiversity, to różnorodność gatunków i ekosystemów na Ziemi. Obejmuje różne poziomy organizacji życia, od różnych gatunków roślin i zwierząt po różne ekosystemy, takie jak lasy, rzeki i oceaniczne głębiny. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla równowagi ekologicznej, stabilności ekosystemów i dostarczania ludziom surowców i usług ekosystemowych, takich jak produkcja żywności, leki i regulacja klimatu. Ochrona różnorodności biologicznej jest ważnym celem nauki i działań ochrony środowiska.

Poprzednia definicja Przemiana materii
Następna definicja Reprodukcja