Populacja

Populacja to grupa organizmów tego samego gatunku, żyjących w określonym obszarze geograficznym i czasie, oraz zdolnych do reprodukcji między sobą. Populacje są jednym z kluczowych pojęć w ekologii, a badanie ich dynamiki i rozkładu geograficznego jest istotne dla zrozumienia zmian w liczebności gatunków, interakcji międzygatunkowych i wpływu środowiska na organizmy. Populacje mogą się zmieniać w odpowiedzi na czynniki takie jak narodziny, śmierć, migracje oraz zmiany w środowisku.

Poprzednia definicja Ornitologia
Następna definicja Przemiana materii